Beranda > Imam Mazhab > Imam Malik

Imam Malik

22 April 2010

IMAM MALIK BIN ANAS
(93H/712-795 M)

Imam malik bin Anas , pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93H. beliau berasal dari Kabilah yamaniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Alqur’an. Dan pada mulanya beliau belajar dari Rabi’ah , seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu beliau belajar hadist kepada ibnu syihab. Disamping juga belajar ilmu fikih dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka. Terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqih. Bukti atas hal tersebut. Adalah ucapan Al-Dahlami ketika dia berkata :” Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, Yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra, dan sahabat-sahabat mereka. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada sesuatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.”

Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu itulah Imam Malik mulai mengajar, Karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meskipun begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadits-hadits Rasululoh saw. Dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Diriwayatkan bahwa beliau mempunyai tujuh puluh orang yang bias diajak untuk bermusyawarahuntuk mengeluarkan suatu fatwa.

Imam malik adalah seorang ulama fiqih yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqih . beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Bahkan imam Malik telah menulis kitab Al-Muwatha, yang merupakan kitab hadis dan fiqih.

Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun.

Iklan
%d blogger menyukai ini: