Beranda > Imam Mazhab > Imam Ja’far Ash- Shadiq

Imam Ja’far Ash- Shadiq

22 April 2010

Imam Ja’far
(80-148 H/699-765 M)

Ja’far Ash shadiq adalah Ja’far bin Muhammad al Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib Suami fatimah Azzahra binti Rasullulloh Muhammad saw. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 M) . ibunya bernama ummu Farwah binti Al Qasim bin Muhammad bin AbuBakar As-Siddiq. Pada beliaulah terdapat perpaduan darah nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq ra.

Beliau berguru langsung dengan ayahnya- Muhammad Al-Baqir, disekolah ayahnya yang banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama besar islam. Ja’far ash_Shadiq adalah seorang ulama besar banyak bidang ilmu, seperti filsafat,tasawuf,fiqh, kimia dan ilmu kedokteran. Beliau adalah imam keenam dari dua belas imam pada mazhab syi’ah imamiyah. Dikalangan kaum sufi beliau adalah guru dan syaikh yang besar dan dikalangan ahli kimia beliau dianggap sebagai pelopor ilmu kimia.

Diantaranya beliau menjadi guru Jabir bin Hayyan , ahli kimia dan kedokteran islam. Dalam mazhab syi’ah . fiqih ja’farilah sebagai fiqih mereka. Karena sebelum masa ja’far as-shadiqlah dan pada masanya tidak ada perselisihan. Perselisihan dan pendapat baru muncul setelah masa beliau.

Iklan
%d blogger menyukai ini: