Beranda > Imam Mazhab > Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah

22 April 2010

Imam Abu Hanifah
(80-150 H/699 – 767 M)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah abu hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi Tamimi. Beliau masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdo’a bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran jika kemudian keturunan Tsabit ini, muncul ulama seperti Abu Hanifah.

Dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/ 699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecilnya dan tumbuh dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal alqur’an beliau dengan senantiasa mengulang-ulang bacaanya.(Hafidz) Sehingga beliaupun mendalami makna yang dikandung maknanya. Dalam memperdalam ilmu alquran beliau sempat berguru kepada imam Asin,seorang ulama yang terkanal pada masa itu.

Selain memperdalam alquran beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih, dalam hal ini kepada sahabat rasul diantaranya Anas bin Malik,Abdullah bin aufa dan Abu Tufail Amir .dan banyak lainnya kepada mereka beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sendiri sebenarnya adalah keluarga pedagang, sebelum beliau memusatkankan perhatian kepada bidang keilmuan. Beliau juga pernah belajar kepada seorang ulama yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang 18 tahun lamanya. Setelah gurunya wafat kedian imam Abu hanifah mulai mengajar di kufah.
Sepuluh tahun sepeninggal gurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam abu hanifah pergi meninggalkan kufah menuju mekah, beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana . dan ditampat itu beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat tawadhu dan sangat teguh memegang agamanya.beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau menolak tawaran sebagai qadhi yang ditawarkan oleh Al Mansur, konon karena penolakannya beliau dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam abu Hanifah wafat pada 150 H/ 767 M, pada usia 70 athun, beliau dimakamkan dipekuburan Khizra. Pada tahun 450H/1066M didirikan sebuah sekolah yang diberi nama Jami Abu Hanifah.

Sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak, diantaranya yang terkenal, Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak,Waki’ bin Jarah Ibn Hasan Al-Syaibani, dan lainlain. Sedangkan kitab-kitanya adalah Al-Musuan(kitab hadis yang dikumpulkan oleh muridnya, Al-Makhrij (buku ini dinisbahkan kepada imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf) dan Fiqh Akbar(kitab fikih yang lengkap).

Iklan
Kategori:Imam Mazhab
%d blogger menyukai ini: